Pravila o privatnosti

Poslednje ažuriranje: “BARNAK sr” („mi“, „mi“ ili „naši“) upravlja veb-sajtom https://barnak.co.rs („Usluga“). Ova stranica vas obaveštava o našim politikama u vezi sa prikupljanjem, upotrebom i otkrivanjem ličnih podataka kada koristite našu uslugu. Nećemo koristiti niti deliti vaše podatke ni sa kim osim na način opisan u ovoj Politici privatnosti. Koristimo vaše lične podatke za pružanje …

Uslovi korišćenja

Poslednje ažuriranje: Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja („Uslovi“, „Uslovi korišćenja“) pre korišćenja veb-sajta https://barnak.co.rs („Usluga“) kojim upravlja “BARNAK sr” („nas“, „mi“ ili „naš”). Vaš pristup i korišćenje usluge uslovljeni su vašim prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova. Ovi Uslovi se primenjuju na sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu. Pristupanjem …