Uslovi korišćenja

Poslednje ažuriranje: February 26, 2024

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja („Uslovi“, „Uslovi korišćenja“) pre korišćenja veb-sajta https://barnak.co.rs („Usluga“) kojim upravlja “BARNAK sr” („nas“, „mi“ ili „naš”).

Vaš pristup i korišćenje usluge uslovljeni su vašim prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova. Ovi Uslovi se primenjuju na sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupanjem ili korišćenjem usluge prihvatate da budete obavezani ovim Uslovima. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom uslova, možda nećete pristupiti Usluzi.

Račun (korisnički nalog)

Kada kreirate nalog kod nas, morate da nam date informacije koje su tačne, potpune i aktuelne u svakom trenutku. Ako to ne učinite, to predstavlja kršenje Uslova, što može dovesti do trenutnog ukidanja vašeg naloga na našoj usluzi.

Vi ste odgovorni za čuvanje lozinke koju koristite za pristup Usluzi i za sve aktivnosti ili radnje pod vašom lozinkom, bilo da je vaša lozinka sa našom Uslugom ili uslugom treće strane.

Saglasni ste da nećete otkriti svoju lozinku trećoj strani. Morate nas obavestiti odmah kada saznate za bilo kakvo kršenje bezbednosti ili neovlašćeno korišćenje vašeg naloga.

Naplata

Korišćenja usluga koje pruža barnak.co.rs je besplatno, osim ako nije drugačije navedeno, kako za registrovane članove tako i za anonimnu publiku.

Osnovne usluge u koje spada kreiranje naloga, održavanje naloga, naknadno uređivanje naloga, pretraga proizvoda i firmi, od strane korisnika, su potpuno besplatne i takve će ostati. Svaka dodatna funkcija koja će biti naplaćena je jasno obeležena i nije je moguće retroaktivno naplatiti ili koristiti je pre uplate ukoliko nije drugačije navedeno (probni periodi, promocije … ).

Obavezujemo se da jasno, precizno i nedvosmisleno obeležavamo dodatne usluge ili funkcije koje se naplaćuju ili koje će kasnije biti naplaćivane.

Veze ka drugim veb lokacijama

Naš Servis može da sadrži veze ka veb lokacijama ili uslugama trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom “BARNAK sr”.

“BARNAK sr” nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih veb sajtova ili usluga trećih strana. Dalje potvrđujete i saglasni ste da “BARNAK sr” neće biti odgovoran ili snositi odgovornost, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno uzrokovan korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili preko bilo koje takve veb stranice ili usluge.

Preporučujemo vam da pročitate odredbe i uslove i politiku privatnosti svih veb lokacija ili usluga trećih strana koje posećujete.

Prekid

Možemo ukinuti ili suspendovati vaš nalog odmah, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti, ako iz bilo kog razloga prekršite Uslove.

Nakon raskida, vaše pravo na korišćenje Usluge će odmah prestati. Ako želite da ugasite svoj nalog, možete jednostavno da prestanete da koristite uslugu ili da obrišete nalog.

Sve odredbe Uslova koje po svojoj prirodi treba da opstanu i nakon raskida, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanje od garancije, obeštećenje i ograničenja odgovornosti.

Odricanje od odgovornosti

Vaše korišćenje usluge je na sopstveni rizik. Usluga se pruža na osnovu „KAKO JESTE“ i „KAKO JE DOSTUPNO“. Usluga se pruža bez garancija bilo koje vrste, bilo eksplicitnih ili implicitnih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumevane garancije za prodaju, prikladnost za određenu svrhu, nekršenje ili tok učinka.

Nadležno pravo

Ovi Uslovi se primenjuju i tumače u skladu sa zakonima Srbije, bez obzira na odredbe o sukobu zakona.

Naš propust da sprovedemo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako sud smatra da je bilo koja odredba ovih Uslova nevažeća ili neprimenljiva, preostale odredbe ovih Uslova će ostati na snazi. Ovi Uslovi čine ceo ugovor između nas u vezi sa našom Uslugom i zamenjuju i zamenjuju sve prethodne sporazume koje bismo mogli imati između nas u vezi sa Uslugom.

Promene

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da izmenimo ili zamenimo ove Uslove u bilo kom trenutku. Ako je revizija materijalna, pokušaćemo da dostavimo obaveštenje najmanje 30 dana pre stupanja na snagu novih uslova. Šta predstavlja materijalnu promenu odredićemo po sopstvenom nahođenju.

Nastavkom pristupa našoj Usluzi ili njenom upotrebom nakon što te revizije stupe na snagu, saglasni ste da ćete biti obavezani revidiranim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, prestanite da koristite Uslugu.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uslovima, kontaktirajte nas.